História spoločnosti

História spoločnosti Menzi Muck SLOVAKIA, a.s.

08/2000

Prvé sídlo spoločnosti bolo v areály firmy Plastika, a.s. v Nitre – časť Krškany.

Produkcia lyžíc a nôh na rýpadlá.

Počet zamestnancov 20-25.

 

11/2003

Presťahovanie administratívy spoločnosti do areálu firmy NAD v Nitre – ul. Jakuba Haška.

 

03/2004

Presťahovanie výroby spoločnosti do areálu firmy NAD v Nitre – ul. Jakuba Haška.

Produkcia ramien, spaľovacích kotlov, drapákov, jednoduchších hydraulických valcov.

 

2006

Produkcia dielov pre spoločnosť Liebherr (radlice, teleskopy, konzoly).

Produkcia veľkých hydraulických valcov.

 

2007

Produkcia hydraulických valcov pre spoločnosti Mawera, UT a TFW.

 

2009

Počet zamestnancov 55-60.

 

2010

Zavedenie ERP systému ABAS.

Začiatok produkcie celých rýpadiel, vrátane výložníkov a teleskopov.

 

2013

Sťahovanie do vlastnej budovy v Nitre – časť Lužianky.

 

2016

Nákup nových strojov

  • Horizontálna fréza TOS
  • Plazma Messer
  • Zvárací robot CLOOS